Twoja przeglądarka ma wyłączoną opcję obsługi skryptów Java.


BuildDesk Eko Efekt

BuildDesk Eko Efekt (BDEE) to samodzielny program pozwalający szybko przeprowadzić obliczenia zmiany emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń w wyniku przeprowadzonej modernizacji budynku i systemu grzewczego. BDEE pozwala na analizę różnych modernizacji i poszukiwanie najefektywniejszej pod względem redukcji zanieczyszczeń i emisji.

Program komputerowy BuildDesk Eko Efekt został stworzony w celu obliczania efektu ekologicznego wykonanej modernizacji budynku lub źródła ciepła. Opracowanie dostarcza również informacji na temat redukcji emisji gazów cieplarnianych, spowodowanej zmniejszeniem zapotrzebowania na energię lub zastąpieniem źródła energii innym, mniej uciążliwym dla środowiska. Dodatkowo pozwala na obliczenie emisji gazów dla budynku już istniejącego, czyli np. wylicza na podstawie danych ze świadectwa energetycznego jak uciążliwy dla środowiska jest dany budynek.

Gotowy raport - efekt ekologiczny

Opracowanie generowane za pomocą BuildDesk Eko Efekt jest raportem, przedstawiającym podstawy wyliczeń. W graficznej formie (wykresy) przedstawia informacje na temat redukcji takich gazów jak dwutlenek siarki, dwutlenek azotu, dwutlenek węgla, tlenek węgla, pył, sadza czy benzo(a)piren, dla budynku zarówno przed jak i po przeprowadzonej modernizacji. Dzięki BuildDesk Eko Efekt możliwa jest kontrola procesu modernizacyjnego budynku pod względem jego wpływu na środowisko naturalne. Z kolei dostarczone informacje na temat emisji CO2 pozwolą na podjęcie odpowiednich kroków zmierzających do ograniczenia zużycia energii.

Program został stworzony na podstawie wartości emisji przyjętych przez Ministerstwo Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z 1996 roku. Pozwala również na wyliczenie opłat za emisję gazów cieplarnianych na podstawie wprowadzonych opłat lub opłat przyjętych w Obwieszczeniu Ministra Środowiska z dnia 18 sierpnia 2009 roku w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska.

Wymiana danych z BDEC PRO i BDEA

BuildDesk Eko Efekt współpracuje z BuildDesk Energy Certificate Professional (BDEC PRO) oraz BuildDesk Energy Audit (BDEA). Z każdego z tych programów można eksportować dane pozwalające na obliczenie efektu ekologicznego zaprojektowanej termomodernizacji (BDEA) lub emisji w stanie aktualnym (BDEC PRO).

Kompleksowe narzędzia

Połączenie BuildDesk Energy Audit, BuildDesk Energy Certificate Professional i BuildDesk Eko Efekt to kompletne narzędzie audytorskie, pozwalające na przygotowanie audytu zarówno pod potrzeby Ustawy Termomodernizacyjnej, jak i dla finansowania z regionalnych funduszy ochrony środowiska czy też funduszy unijnych.

Opłaty

Podobnie jak w przypadku programów BDEC PRO i BDEA wykorzystanie BDEE opiera się na zasadzie płatności za wygenerowane opracowania. Użytkownik może wykorzystać zarówno pakiety kredytów jak również konta Pro - konto Pro Audyt, Pro Max i Pro Standard, w ramach których może generować opracowania efektów ekologicznych bez organiczeń.

Logowanie do programów

Generuj opracowania, dokonuj zakupów kredytów, pobieraj projekty gotowe.

Zaloguj się i korzystaj z programów BuildDesk
 
 
Nie masz jeszcze konta?

Zarejestruj się bezpłatnie.

Pobierz programy BuildDesk 

Pobierz program

 

Pobierz pełną wersję programu bezpłatnie i zapoznaj się z jego możliwościami.

 Wersja instalacyjna (plik bdee_setup.exe)

Uruchom program za pomocą przeglądarki internetowej

Audyt energetyczny sposobem na efektywność energetyczną