Twoja przeglądarka ma wyłączoną opcję obsługi skryptów Java.

Instrukcje do programów BuildDesk

Poniżej umieszczone zostały instrukcje w plikach PDF oraz przykładowe pliki do programu BDEC PRO, BDEA i BDEE.

Instrukcja główna do programu BDEC PRO (4,7 MB)
Instrukcja główna do programu BDEC PRO (wysoka rozdzielczość - 34,7 MB)

Instrukcje "Krok po kroku"

  Projekt *.bdec (do otwarcia w programie BDEC PRO)
Budynek jednorodzinny - weryfikacja obliczeń programu
Świadectwo energetyczne budynku jednorodzinnego
Raport z obliczeń

  Projekt *.bdec (do otwarcia w programie BDEC PRO)
        Budynek mieszkalno-usługowy (wielorodzinny)

 

Podręcznik krok po kroku wykonania audytu termomodernizacyjnego i remontowego.     

  Projekt audytu termomodernizacyjnego z podręcznika.
Wydruk audytu termomodernizacyjnego

  Projekt audytu remontowego z podręcznika.
Wydruk audytu remontowego

 

Podręcznik krok po kroku wykonania obliczeń efektu ekologicznego  dla przeprowadzonych działań termomodernizacyjnych.
   Projekt efektu ekologicznego z podręcznika.
Wydruk efektu ekologicznego z podręcznika.


Instrukcje doddatkowe dot. poszczególnych opcji programu

  Nowość ! Przygotowanie projetowanej charakterystyki energetycznej na bazie szablonów  z analizą wykorzystania    alternatywnych systemów
  Definiowanie kilku różnych systemów CO i CWU
  Importowanie projektów domów gotowych (PDG)
  Lokale nieogrzewane
  Obliczanie współczynnika U dla przegród niejednorodnych
  Obliczanie współczynnika przenikania ciepła dla okien
  Projektowana charakterystyka energetyczna
  Proste wprowadzanie liniowych mostków cieplnych
  Przegrody wewnętrzne akumulujące ciepło
  Systemy chłodzenia
  Sprawdzenie warunków cieplno-wilgotnościowych


Instrukcje inne

  Dodawanie i wykorzystywanie Materiałów użytkownika
  Edycja w wygenerowanym świadectwie
  Przenoszenie przegród i materiałów uzytkownika z wersji online do offline
  Zakup kredytów i kont Professional
 Jak korzystać z Forum

Nowa charakterystyka energetyczna w najnowszym BDEC PRO

Zgodnie z najnowszą nowelą  Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 21 czerwca 2013 w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego , projektowana charakterystyka energetyczna powinna zawierać analizę możliwości wykorzystania alternatywnych systemów zaopatrzenia w energię i ciepło. Wykonanie takiego opracowania umożliwia najnowsza wersja BuildDesk Energy Certificate PRO. Nowa projektowana charakterystyka zawiera wiele cennych informacji i obok parametrów charakterystyki energetycznej pozwala na porównanie pod kątem ekonomicznym wybranych wariantów systemów ogrzewania i przygotowania cwu.

Forum BuildDesk

Specjalnie na potrzeby zarówno narzędzi jak i samego procesu auditingu i certyfikacji uruchomiliśmy dedykowane Forum. Znajdą tam Państwo nie tylko podstawowe informacje, lecz również odpowiedzi na konkretne przypadki.
Wejdź na Forum

Audyt energetyczny sposobem na efektywność energetyczną