Twoja przeglądarka ma wyłączoną opcję obsługi skryptów Java.

Częste pytania

Poniżej prezentujemy najczęsciej zadawane pytania dotyczące oprogramowania BuildDesk. W przypaku gdy w poniższych informacjach nie występuje temat, który Państwa interesuje, zapraszamy na Forum BuildDesk lub do formularza kontaktowego.Do góry

Co oznacza komunikat „Niewłaściwa kubatura budynku”?

Komunikat "Niewłaściwa kubatura budynku" w programie BDEC PRO oznacza, że nie została ona wprowadzona w zakładce Strefa. Należy w takim wypadku przejść do zakładki strefa, wprowadzić strefę, dla której liczony będzie wskaźnik EP i uzupełnić dane dotyczące powierzchni, kubatury oraz dane dotyczace przegród zewnętrznych i wewnętrznych i ich powierzchnie. Tylko na podstawie danych z zakładki Strefa program automatycznie wylicza wskaźnik EP.


Do góry

Co to jest konto Professional?

Konto Professional to rodzaj licencji czasowej, czyli dostępu do generacji wydruków dla programów BuildDesk. Szczegółowy opis zakresu kont Professional oraz ceny kont znajdują się na stronie Cennik.


Do góry

Co to są kredyty?

Kredyty sąobok kont Professional drugą forma rozliczeniową przy geneacji opracowań za pomocąprogramów. Kredyty działają na zasadzie punktów, za pomocą których Użytkownik może generować odpowiednie opracowania. Szczegóły dotyczące dostępnych pakietów kredytów oraz ich cen znajdują się w sekcji Cennik.


Do góry

Co to jest kod promocyjny i jak można go otrzymać i wykorzystać?

Kod promocyjny jest to ciąg znaków umożliwiający generację opracowań. Wykorzystanie kodu promocyjnego doładowuje konto Użytkownika odpowiednią liczbą kredytów i umożliwia mu generację opracowań.

Kod promocyjny udostępniany jest w przypadkach promocji organizowanych przez BuildDesk lub też w przypadkach reklamacji lub innych odrębnie ustalanych działaniach.

W celu wykorzystania kodu promocyjnego należy zalogować sie na swoim koncie w systemie (http://bdec.builddesk.pl), przejśc do zakładki Kredyty i konta Pro, wybrać z lewego menu Wprowadź kod promocyjny, a następnie wprowadzić ciąg znaków - kod promocyjny. System doładuje automatycznie konto odpowiednią liczbą kredytów. Kod promocyjny moze zostać wykorzystany tylko raz. Kredyty uzyskane dzieki wporwadzeniu kodu nie ulegają przedawnieniu, dlatego też zaleca się wprowadzenie kodu niezwłocznie po jego otrzymaniu.


Do góry

Co zrobić, gdy otrzymałem komunikat w trakcie wczytywania zdjęcia „Wystąpił błąd w trakcie wczytywania zdjęcia”?

Komunikat "wystąpił bład w trakcie wczytywania zdjecia" może mieć dwa powody:

 • wczytywane zdjęcie jest większe aniżeli dopuszczalny rozmiar. Maksymalny rozmiar zdjecia to 2 MB
 • wczytywany zdjecie ma za dużą rozdzielczość. Zalecan rozdzielczośc zdjecia to 1024 x 768, przy 72 dpi.

W przypadku, gdy powyższe informacje nie pomogły rozwiązać problemu, prosimy o kontakt czy to przez  formularz kontaktowy czy na adres info@builddesk.pl.


Do góry

Co zrobić, gdy wygeneruję opracowanie i znajdę w nim błędy? Czy trzeba raz jeszcze za nie zapłacić?

W sytuacji gdy błedy dotyczą kwestii opisowych oraz kwestii nie mających wpływu na obliczenia, istnieje możliwość poprawy tego w wygenerowanym świadectwie. Część pól w pliku pdf jest edytowalna - szczegóły jak edytować te elementy znajdują się w Instrukcjach.

W przypadku gdy błędy dotyczą kwestii obliczeniowych (np. nie wprowadzono odpowiedniej liczby osób) niestety świadectwo wygenerowane musi być ponownie. W celu uniknięcia takich sytuacji został przygotowany specjalny wydruk, tzw.Podgląd świadectwa charakterystyki energetycznej. Opracowanie to ejst bezpłatne i umożłiwia podglądnięcie wszystkich opisów i informacji na świadectwie, z wyjątkiem informacji z tabel na drugiej stronie świadectwa, dotyczących podział zapotrzebowania na energię użtkową, końcową i pierwotną. Więcej informacji na temat w sekcji Raporty i opracowania.


Do góry

Co zrobić, gdy w wygenerowanym opracowaniu nie wczytało się zdjęcie?

W przypadku, gdy w danym wygenerowanym opracowaniu nie wczytane zostało zdjęcie lub zostało niewłaściwie wykadrowane, nie nalezy generować raz jeszcze opracowania a podesłac je wraz ze zdjęciem na adres info@builddesk.pl.


Do góry

Co zrobić, gdy program po instalacji nie chce się uruchomić?

PIerwszą czynnością jest sprawdzenie aktualnej wtyczki Adobe Flash Player. Mozna to zrobić poprzez stronę www.adobe.pl lub poprzez Panel sterowania / Dodaj usuń programy.
Poprawnie działająca wtyczka umożliwi nam uruchomienie programu poprzez stronę internetową - Uruchom program BDEC.

W przypadku gdy zainstalowana wtyczka jest aktualną najnowszą wtyczką, zalecane jest odinstalowanie programu, uruchomienie komputera na nowo i ponowna instalacja. Jeśli i to nie pomoże prosimy o ifnromacje a postaramy się pomóc - formularz kontaktowy.


Do góry

Co zrobić, gdy w trakcie generacji opracowania system informuję, iż projekt został wykonany w starszej wersji programu?

W takiej sytuacji należy otworzyć projekt w programie poprzez stronę internetową (z pozycji Moje projekty/Moje audyty na swoim koncie), lub zwyczajnie kliknąć w nazwę programu w komunikacie, a system automatycznie uruchomi program w przeglądarce. Należy sprawdzić czy zdjęcie zostało wczytane poprawnie i czy wszystkie dane są uzupełnione i po zapisie projektu można generować opracowanie.


Do góry

Co zrobić gdy analizowany budynek nie spełnia warunku wartości referencyjnej wskaźnika EP?

Zgodnie z aktualnie obowiązującym prawem w przypadku przygotowywania świadectwa charakterystyki energetycznej nie ma obowiązku wykazywania spełnienia warunków zapisanych w Rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Wykonanie świadectwa ma na celu tylko przedstawienie aktualnego stanu energetycznego budynku.

W sytuacji sporządzania projektowanej charakterystyki energetycznej spełnienie Warunków technicznych moze odbyć się w dwojaki sposób - albo na podstawie maksymalnych dopuszczalnych wartości U dla przegród oraz warunków cieplno-wilgotnościowych, albo na podstawei wartości referencyjnej wskaźnika EP i warunków cieplno-wilgotnościowych. Wykazanie zgodności z Warunkami technicznymi należy do projektanta/architekta.


Do góry

Czy można kupić program BDEC PRO lub BDEA?

Niestety żaden z programów BuildDesk nie jest sprzedawany. Programy BDEA i BDEC PRO dostępne są bezpłatnie, a generacja wydruków odbywa sie po uiszczeniu opłaty. Więcej na temat sposobów dostępności programów i cen znajduje się w sekcji Cennik.


Do góry

Dlaczego pomimo zapłaty wciąż nie mogę wygenerować opracowania?

Możliwość generacji opracowań dostępna jest dopiero w momencie aktywnego konta Professional lub posiadania odpowiedniej liczby kredytów na koncie. Zarówno konto jak i kredyty są dostępne dopiero po zaksięgowaniu środków na koncie bankowym. W zależności od sposobu płatności okres zaksięgowania bywa różny:

 • dla kart płatniczych - od kilku minut od kilku godzin
 • dla przelewów elektronicznych - od kilku godzin do dnia
 • dla płatności przekazów pocztowych - do kilku dni

Ponadto Użytkownik ma możliwość śledzenie jego płatności na swoim koncie w zakładce Kredyty i konta Pro / Historia zakupów. Komunikaty wyświetlane przy danej płatności oznaczają:

 • nowa - użytkownik dokonał zamówienia, wybrał sposób zapłaty, ale nie mamy żadnej informacji o wpłynięciu środków. Zatem płatność się nie odbyła, środki są w drodze lub została dokonana błędna wpłata, przy której błąd uniemożliwił poprawne jej zaksięgowanie.
 • rozpoczęta - użytkownik wybrał sposób zapłaty, zalogował się w banku, ale pomimo to środki nie zostały przelane (np. gdy okazało się, iż nie ma na koncie wystarczającego salda) lub w przypadku płatności kart kredytowych - transakcja została zautoryzowana przez Polcard i czeka na weryfikację serwisu Platności.pl i jej zatwierdzenie lub odrzucenie.
 • zakończona - płatność zakończyła się powodzeniem,konto użytkownika zostało doładowane kredytami lub pakietem Professional.
 • anulowana - użytkownik zrezygnował z płatności lub minęło 10 dni dla transakcji nowej i nie nastąpiła dla niej wpłata.
 • odrzucona - użytkownik dokonał wpłaty już po anulowaniu transakcji i w takiej sytuacji należy niezwłocznie skontaktować się z BuildDesk Polska pod numerem telefonu 068 385 00 22.

Do góry

Dlaczego po dokonaniu rejestracji nie mogę się zalogować?

W celu dokonania pełnej rejestracji po wpisaniu adresu mailowego i hasła na stronie rejestracji, należy przejść do swojej poczty elektronicznej i kliknąć w link aktywujący konto w mailu potwierdzającym rejestrację. W przypadku, gdy nie otrzymają Państwo maila potwierdzającego rejestrację konta, proszę sprawdzićw Spamie. W sytuacji, gdy i tam nie występuje mail, prosimy o kontakt i podanie adresu mailowego, na które zakładane było konto - formualrz kontaktowy.
Jeśli po przejściu wyżej wymienionych kroków, zalogowanie w systemie wciąż jest niemożliwe, prosimy o kontak i podanie adresu mailowego, na które zakładane było konto - formularz kontaktowy.


Do góry

Gdzie jest dostępne wcześniej wygenerowane opracowanie?

Wszystkie wygenerowane opracowania za pomocą programów BuildDesk znajdują sie na koncie Użytkownika. Aby pobrać je ponownie należy zalogować się na swoim koncie, przejśc do zakładki Moje projekty / Moje audyty, a następnie w wierszu danego projektu kliknąć Pokaż szczegóły. Na stronie danego projektu / audytu u dołu pojawi się tabela z wygenerowanymi wcześniej opracowaniami - wystraczy kliknąć w nazwę pliku i zapisć go na swoim dysku.


Do góry

Gdzie mogę sprawdzić status mojej płatności?

Użytkownik ma możliwość śledzenie jego płatności na swoim koncie w zakładce Kredyty i konta Pro / Historia zakupów. Komunikaty wyświetlane przy danej płatności oznaczają:

 • nowa - użytkownik dokonał zamówienia, wybrał sposób zapłaty, ale nie mamy żadnej informacji o wpłynięciu środków. Zatem płatność się nie odbyła, środki są w drodze lub została dokonana błędna wpłata, przy której błąd uniemożliwił poprawne jej zaksięgowanie.
 • rozpoczęta - użytkownik wybrał sposób zapłaty, zalogował się w banku, ale pomimo to środki nie zostały przelane (np. gdy okazało się, iż nie ma na koncie wystarczającego salda) lub w przypadku płatności kart kredytowych - transakcja została zautoryzowana przez Polcard i czeka na weryfikację serwisu Platności.pl i jej zatwierdzenie lub odrzucenie.
 • zakończona - płatność zakończyła się powodzeniem,konto użytkownika zostało doładowane kredytami lub pakietem Professional.
 • anulowana - użytkownik zrezygnował z płatności lub minęło 10 dni dla transakcji nowej i nie nastąpiła dla niej wpłata.
 • odrzucona - użytkownik dokonał wpłaty już po anulowaniu transakcji i w takiej sytuacji należy niezwłocznie skontaktować się z BuildDesk Polska pod numerem telefonu 068 385 00 22.

Do góry

Gdzie mogę znaleźć przykładowe projekty do programów BDEC PRO i BDEA?

Przykładowe projekty wraz z opisem i instrukcjami znajdują się w sekcji Instrukcje dla programu BDEC PRO i w sekcji BDEA.
Ponadto do programu BDEC PRO dostępne są tzw. projekty gotowe domków jednorodzinnych największych pracownii architektonicznych w Polsce. Jest to aktualnie ponad 3000 projektów. Dostępne one są po zalogowaniu się na swoim koncie w systemie w zakładce Moje projekty / Importuj projekt z pracowni domów gotowych (lewe menu).


Do góry

Gdzie mogę znaleźć instrukcje do programów oraz przykładowe wydruki w programów?

Dla programu BDEC PRO opis dostępnych opracowań oraz wzory ich znajdują się w sekcji Raporty i opracowania. Natomiast szczegółowe pomoce, wraz z instrukcjami znajdują się w sekcji Instrukcje.
Dla programu BDEA instrukcja obsługi jak i przykładowe wydruki znajdują się w sekcji głównej programu BDEA.


Do góry

Ile kosztuje wykonanie wydruku w programie BDEC PRO lub BDEA?

Wykonanie wydruków w programach BuildDesk uzależnione jest czy to od kategorii budynku w przypadku programu BDEC PRO czy też od kubatury budynku dla programu BDEA. Generacja wydruków odbywać się może czy to za pomocą tzw. kont Professional czy też za pomocą pakietów kredytów. Więcej w sekcji Cennik.


Do góry

Jak dokonuje się aktualizacji?

Aktualizacje programu dokonywane są automatycznie. W momencie jej opublikowania, gdy Użytkownik uruchamia dowolny program i jest informowany o dostepnej aktualizacji. postepujac zgodnie z instrukcją program automatycznie aktualizuje się, a wszelkie indywidualne bazy materiałów i przegród zostają zachowane.
Istnieje również zawsze możliwość odinstalowania programu i ponowna jego instalacja, jednakże wtedy nie ma pewności, co do zachowania baz Użytkownika.


Do góry

Jak mogę zapłacić za wygenerowanie opracowania?

Możliwość generacji opracowania jest dostępna dopiero w przypadku aktywnego kotna Professional lub posiadania kredytów na koncie. W celu zakupu wystarczy zalogować się na swoim koncie w systemie i przejść do zakładki Kredyty i konta Pro. Następnie w zależności od potrzeb należy wybrać opcję Kup kredyty lun Kup konto Pro. System automatycznie przeprowadzi nas przez zakup w następujących krokach:

 • wybór pakietu kredytów lub konta Pro
 • zmiana, podanie lub uzupełnienie danych do faktury oraz wybór sposobu otrzymania faktury (faktura wysyłana drogą mailową nie jest dokumentem księgowym)
 • wybór sposobu płatności - dostępne są płatności kartą płatniczą, przelewy elektronicze ponad 14 banków, płatność przekazem pocztowym
 • potwierdzenie danych i dokonanie płatności

Po przejściu tych czterech kroków system automatycznie przeniesie do sposobu płatności wybranego w kroku trzecim. Szczegółowa instrukcja zakupów znajduje się w sekcji Instrukcje.
WAŻNE
W trakcie dokonywania zakupu system generuje tytuł przelewu indywidualny dla każdego zakupu - po nim automatycznie rozpoznawana jest wpłata i księgowane są środki. W przypadku zmiany tego tytułu środki nie moga być zaksięgowane i wpłata będzie zwrócona.


Do góry

Jak przenieść przegrody i materiały użytkownika z wersji offline programu na online i odwrotnie?

W celu przeniesienia przegród i materiałów Użytkownika z apliakcji offline do wersji online wystarczy wczytać projekt zawierający owe materiały i owe przegrody do wersji online. System automatycznie zapisując projek zapisze wykorzystane w nim materiały i przegrody. Podobnie jest również w drugą stronę, w sytuacji gdy Użytkownik chce przenieść materiały i przegrody utworzone na serwerze na wersję offline aplikacji. Należy wtedy eksportować plik z przegrodami i materiałami i wczytać go następnie do programu zainstalowanego na swoim komputerze. Szczegółowa instrukcja znajduje się w  dziale Instrukcje.


Do góry

Jakie opracowania generują programy?

BuildDesk Energy Certificate Professional generuje następujace opracowania:

 • podgląd świadectwa charakterystyki energetycznej
 • świadectwo charakterystyki energetycznej
 • raport z obliczeń pośrednich
 • projektowana charakterystyka energetyczna
 • raport cieplno-wilgotnościowy
 • wydruk wskaźnika EP

Więcej w sekcji Raporty i opracowania

Natomiast program BuildDesk Energy Audit umożliwia generację:

 • audytów energetycznych
 • audytów remontowych

Do góry

Na jakiej zasadzie działają programy?

Wszystkie programy BuildDesk opierają się na następującym schemacie działania:
Użytkownik korzysta z programu bezpłatnie, dokonuje analizy, oblicza, i uzyskuje wynik w programie bez ponoszenia kosztów. Ma również możliwość uzyskania niektórych wydruków bezpłatnie, m.in. wydruk wskaźnika EP, podgląd świadectwa charakterystyki energetycznej czy karta audytu.
W momencie, gdy chce mieć pełne opracowanie w wersji PDF, musi najpierw dokonać rejestracji w systemie BuildDesk, a następnie dokonać zakupu kredytów lub konta Professional. Po dokonaniu płatności Użytkownik ma możliwość korzystania z opcji wydruków.


Do góry

W jaki sposób dokonuję rejestracji?

Rejestracji dokonuje się na stronie programów. Należey najpierw podać adres mailowy (późniejszy login wykorzystywany w trakcie pracy z programami) a nastepnie podać i pwtórzyć hasło. Hasło musi posiadać minimum 6 znaków w tym jedna cyfra. Po akceptacji Warunków korzystania z programów, na podany adres mailowy wysyłany jest mail z linkiem aktywującym konto.
Po kliknięciu w link konto staje się aktywne, a Użytkownik może dokonywać zakupu kredytów i kont oraz generować opracowania. W przypadku jakichkolwiek problemów w trakcie rejestracji prosimy o zapoznanie się z instrukcjami zawartymi w wyżej przedstawionych pytaniach, a w przypadku dalszych rpoblemów prosimy o kontakt - formularz kontaktowy.


Do góry

W jaki sposób mogę pobrać i wczytać projekt z Mojego Konta?

W tym celu wystarczy przejść do zakładki Moje projekty (BDEC PRO) lub Moje audyty (BDEA) a następnie wybrać w wierszu interesującego nas projektu / audytu opcję Pokaż szczegóły. Pojawi się strona z informacjami szczegółowymi dotyczacymi danego projektu / audytu oraz wygenerowanymi opracowaniami. Z owej strony należy wybrać opcję Eksport danych i/lub eksport zdjęcia. System automatycznie poprosi nas o zapisanie projektu / audytu na swoim komputerze.

W sytuacji, gdy chcemy wczytać na konto projekt/audyt należy po przejściu do zakładki Moje projekty/Moje audyty z lewego menu należy wybrać Importuj projekt / Importuj audyt. na kolejnej stronie należy wskazać plik z danymi (plik *.bdec lub *.bdea) oraz opcjonalnie plik ze zdjęciem (plik ten znajduej się w tm samym katalogu co projekt / audyt i posiada tą samą nazwę). Po zaimportowaniu projektu należy sprawdzić czy zdjecie zostało poprawnie wczytwane poprzez otwarcie projektu w progremie online.


Do góry

W jaki sposób wprowadzić informacje na świadectwie dotyczące osoby sporządzającej świadectwo?

Program BDEC PRO umożliwia dwie opcje wprowadzania osoby sporządzającej świadectwo:

 • w zakładce Moje konto wystarczy zaznaczyć opcję Pozwól aby dane były umieszczane w certyfikacie rubryce sporządzający świadectwo
 • na wygenerowanym świadectwie (plik pdf) istnieje możliwość wprowadzenia imienia i nazwiska, nr uprawnień lub wpisu do rejestru oraz daty i przedrukowanie go

Do góry

Jak wyczyścić pamięć podręczną przeglądarki

Jak wyczyścić pamięć podręczną przeglądarki internetowej?


 • Platformy: Windows 8, Windows 7, Vista, Windows XP, Windows 2000, Windows 2003
 • Przeglądarki: Internet Explorer, Firefox, ChromeInternet Explorer
 1. Na pasku menu programu Internet Explorer kliknij pozycję Narzędzia.
 2. Wybierz pozycję Opcje internetowe.
 3. Kliknij kartę Ogólne.
 4. W części Tymczasowe pliki internetowe kliknij przycisk Usuń pliki.
 5. Jeśli problem nie został zlikwidowany, powtórz powyższe czynności i uruchom ponownie komputer.
Firefox
 1. Na pasku menu programu Firefox kliknij pozycję Edycja.
 2. W menu Edycja wybierz pozycję Preferencje.
 3. Rozwiń menu Zaawansowane, klikając znak plusa.
 4. Kliknij pozycję Pamięć podręczna.
 5. Kliknij przycisk Wyczyść pamięć podręczną.
Chrome
 1. Kliknij ikonę narzędzia na pasku narzędzi przeglądarki
 2. Wybierz pozycję Narzędzia
 3. Wybierz pozycję Wyczyść dane przeglądarki
 4. W wyświetlonym oknie dialogowym zaznacz pola wyboru przy rodzajach informacji, które chcesz usunąć.
 5. Za pomocą menu na górze przeglądarki wybierz ilość danych do usunięcia. Aby usunąć wszystko, wybierz początek linii czasowej.
 6. Kliknij pozycję Wyczyść dane przeglądarki
Opera
 1. W pasku menu przeglądarki Opera kliknij pozycję Edycja
 2. W menu Plik wybierz pozycję Preferencje
 3. Kliknij menu Historia i pamięć podręczna.
 4. Kliknij pozycję Pamięć podręczna.
 5. Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno Preferences (Preferences).
 6. Szczegółowe informacje można znaleźć .

Logowanie do programów

Generuj opracowania, dokonuj zakupów kredytów, pobieraj projekty gotowe.

Zaloguj się i korzystaj z programów BuildDesk
 
 
Nie masz jeszcze konta?

Zarejestruj się bezpłatnie.

Pobierz programy BuildDesk 

Forum BuildDesk

Specjalnie na potrzeby zarówno narzędzi jak i samego procesu auditingu i certyfikacji uruchomiliśmy dedykowane Forum. Znajdą tam Państwo nie tylko podstawowe informacje, lecz również odpowiedzi na konkretne przypadki.
Wejdź na Forum

Audyt energetyczny sposobem na efektywność energetyczną