.


Badania termowizyjne

Badania termowizyjne mogą być wykorzystywane zarówno w budownictwie w celu analizy jakości elementów budynku czy jego wykonania, jak również w obszarze sprawdzenia poprawności działań instalacji elektrycznych.

Termowizja w budownictwie to bezinwazyjna metoda oceny jakości elementów budynku mających wpływ na jego walory energetyczne ze szczególnym naciskiem na jakość izolacji termicznej. Standardowy zakres diagnostyki termowizyjnej obejmuje badanie

 • Ciągłości wykonania izolacji w przegrodach budowlanych – dla kontroli poprawności montażu izolacji na ścianach ocieplonych metodą lekką mokrą, w ścianach wielowarstwowych z warstwą izolacyjną wewnątrz, w dachach skośnych.
 • Jakości montażu izolacji – sprawdzenie „trudnych” miejsc, gdzie jakość montażu zabezpiecza przed trudnymi do wykrycia innymi metodami mostkami termicznymi. Miejsca takie to obróbki stolarki, izolacja połączeń ściany zewnętrznej z dachem skośnym, połączenie ściany szczytowej z połacią dachu, osadzenie okien połaciowych, staranność izolowania krokwi przy płatwiach.
 • Poprawność projektu izolacji – w miejscach wymagających dokładnego zaprojektowania jak połączenie stropu ze ścianą zewnętrzną, płyty balkonowe, naroża zewnętrzne budynku. Poprawność przyjętych rozwiązań dociepleniowych dla budynków w konstrukcji wielkopłytowej, niedostateczna izolacja ścian piwnic, nadproży i wnęk grzejnikowych,


Oprócz standardowego zakresu diagnostyki termowizyjnej technologię tę można użyć do:
poszukiwania miejsc awarii instalacji wodnych, ogrzewania podłogowego, źródeł i zasięgu zawilgocenia powodującego pogorszenie właściwości cieplnych elementu budynku
oceny jednorodności zastosowanej stolarki okiennej w procesie remontowym
ocena mostków termicznych przy wieńcach i połączeniu ściany z fundamentem
wykrywanie nieszczelności obudowy budynku

Za stosowaniem diagnostyki termowizyjnej przemawia przede wszystkim

 • brak konieczności przeprowadzania odkrywek niszczących wykończenie budynku
 • obrazowość metody pozwalająca na zrozumienie mechanizmu usterki
 • kompleksowość badania wszystkich elementów a nie tylko wybranego
 • niższy koszt oraz większa szybkość badania w stosunku do tradycyjnej metody inwazyjnej


Ograniczeniem możliwości przeprowadzenia analizy termograficznej jest konieczność zapewnienia różnicy temperatur pomiędzy wnętrzem budynku a środowiskiem zewnętrznym na poziomie 20oC co zawęża okres możliwych badań do miesięcy późno jesienno – zimowych oraz częstą konieczność prowadzania badań w nocy dla uniknięcia oświetlenia słonecznego.

Obserwując tendencje w budownictwie można przewidywać, że termowizja stanie się wraz z badaniem szczelności standardowym elementem badań odbiorczych budynków nowych oraz modernizowanych, zapewniając zachowanie jakości prac budowlanych zwłaszcza w zakresie mającym wpływ na ograniczenie strat energii.

Audyt  termograficzny instalacji elektrycznej to bezinwazyjna metoda badania obrazu temperaturowego badanego obiektu z rozdzielczością do 0,1 °C, w celu sprawdzenia poprawności działania urządzeń elektrycznych narażonych w normalnym trybie pracy na obciążenia termiczne. Pozwala na szybka identyfikacje potencjalnych zagrożeń podczas normalnej pracy urządzeń , bez konieczności zakłócania procesu technologicznego.

Wartościowe informacje

Audyty termograficzno - elektryczne dostarczają wartościowych  informacji w:

 • diagnostyce napędów na liniach produkcyjnych
 • diagnostyce zespołów urządzeń służących przetwarzaniu lub rozdzielaniu energii elektrycznej
 • sprawdzeniu stanu transformatorów
 • oględzinach linii napowietrznych
 • diagnostyce baterii kondensatorów
 • diagnostyce urządzeń spawalniczych i zgrzewających
 • sprawdzeniu urządzeń oświetlenia elektrycznego
 • diagnostyce urządzeń prostownikowych i akumulatorowych
 • diagnostyce urządzeń elektrotermicznych (piece)
 • diagnostyce urządzeń do elektrolizy
 • diagnostyka obiektów budowlanych pod kątem oszczędności energii cieplnej


Zakres diagnostyki

Standardowa usługa diagnostyczna zawiera:

 • wykonanie zdjęcia badanych obiektów w paśmie widzialnym
 • wykonanie pomiarów termograficznych
 • rejestracje i obróbkę termogramów
 • interpretację wyników pomiarów i zalecenia remontowe
 • wykonanie raportu z badania.


Korzyści

 • skuteczne i efektywne wparcie pracy Służby Utrzymania Ruchu w danym przedsiębiorstwie

 • cenna informacja pozwalająca przewidzieć potencjalne awarie.
 • informacja która często jest brana przy ocenie ryzyka przez przedstawicieli ubezpieczyciela.


Koszty

Audyt elektryczny-termograficzny w porównaniu z ewentualnymi kosztami  postojów, napraw , czy pożarów stanowi niewielki procent takich kosztów .

Kontakt

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji odnośnie możliwości przeprowadzenia badań termowizyjnych prosimy o kontakt.
Arkadiusz Dębowy
arkadiusz.debowy@builddesk.pl

Skontaktuj się z nami

Jeśli chcesz uzyskać szczegółowe informacje na temat produktów lub usług BuildDesk zachęcamy do składania pytań przez formularz kontaktowy.

Audyt energetyczny sposobem na efektywność energetyczną