Twoja przeglądarka ma wyłączoną opcję obsługi skryptów Java.


Produkty - Raporty i analizy

Silna konkurencja i ciągły rozwój rynku budowlanego wymusza na jego uczestnikach sporządzanie szeregu analiz i raportów. Przygotowywane ekspertyzy opierają się przeważnie na odpowiedziach ograniczonej grupy respondentów oraz analizach sposobów postrzegania i odczuć poszczególnych uczestników rynku. Ale czy nie lepiej uzyskać rzeczywiste dane rynku bazując na informacjach zebranych z rzeczywistych budynków?

Budynki – największe źródło informacji

Efektywność energetyczna budownictwa jest pojęciem coraz silniej funkcjonującym w naszej świadomości. Ilość energii zużywanej przez budynki wpływa na każdy aspekt naszego życia, na środowisko, jak również na nasze finanse. Odpowiednia informacja na temat sposobów ograniczania jej zużycia, oparta na raportach i analizach rzeczywistych danych, pozwala na promowanie efektywności energetycznej w swojej działalności. Umożliwia również kontrolę i analizę kosztów eksploatacji budynków oraz szacowanie naszego wpływu na środowisko.

BuildDesk Analytics - baza danych rzeczywistych

BuildDesk, jako jedyna firma w Polsce, dysponuje dynamicznie rosnącą bazą danych technicznych budynków. Dane te zbierane są w procesie certyfikacji energetycznej za pomocą autorskiego oprogramowania BuildDesk Energy Software. Dane zbierane są w procesie czy to projektowania - poprzez dane z projektowanych charakterystyk energetycznych i audytów energetycznych (budynki modernizowane) - jak również podczas certyfikacji energetycznej budynków. Zakres danych zbieranych przez system BuildDesk Analytics obejmuje między innymi:

  • podstawowe wartości energetyczne budynku (wskaźniki energii końcowej, pierwotnej i użytkowej)
  • informacje dotyczące powierzchni, kubatury i geometrii budynku
  • dane techniczne dotyczące szczegółowej konstrukcji i budowy, zastosowanych materiałów oraz systemów i instalacji.

Ciągła rozbudowa bazy budynków (oprogramowanie na bieżąco zbiera dane) pozwala na przygotowanie szczegółowych analiz dla wszystkich typów budynków począwszy od jednorodzinnych, poprzez wielorodzinne, usługowe, użyteczności publicznej na przemysłowych kończąc.

UWAGA

Dane wykorzystywane w analizach i raportach są przeanalizowanymi danymi budynków uniemożliwiającymi ich identyfikację.

Szeroki wachlarz raportów

Szeroki zakres danych oraz szczegółowa informacja techniczna o budynku umożliwia przygotowanie indywidualnych raportów. Analiza poszczególnych elementów budynków pod kątem ich wpływu na efektywność energetyczna, czy też zestawienie informacji na temat konstrukcji budowlanych z podziałem na poszczególne województwa może służyć nie tylko celom analizy rynku, lecz stać się również efektywnym narzędziem promocji i sterowania sprzedaży. Natomiast szersze spojrzenie na grupy budynków w podziale geograficznym umożliwia projektowanie strategii wykorzystania energii w danym województwie na podstawie rzeczywistego zasobu budynków. Dzięki temu wykazać można trendy budownictwa energooszczędnego, czy też emisję gazów cieplarnianych i możliwości oszczędności energii, wymagane dyrektywami UE.

Ekspertyzy indywidualne

Bardzo szczegółowy zakres zbieranych danych umożliwia przygotowanie indywidualnych raportów i analiz, porównań względem okresów wcześniejszych czy innych analiz statystycznych. W ramach projektów indywidualnych zakres raportów, informacji oraz sposób ich przedstawienia jest ustalany indywidualnie umożliwiając dobór informacji istotnych dla konkretnego klienta czy jednostki administracji.

Co robimy?

BuildDesk oferuje w ramach działań związanych z wykorzystaniem danych technicznych budynków:

  • przygotowywanie cyklicznych raportów rocznych z zakresu danego elementu budynku, lub danego typu budynku
  • przygotowywanie indywidualnych raportów z zakresu analizy elementów budynku
  • analizy rynku w oparciu o dane techniczne budynków
  • analizy trendów budownictwa
  • analizy poziomu efektywności energetycznej w danym województwie
  • indywidualne raporty i analizy bazujące na danych technicznych budynków


Kontakt

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji odnośnie możliwości danych i przygotowania raportów prosimy o kontakt.
Konrad Witczak
konrad.witczak@builddesk.pl

Skontaktuj się z nami

Jeśli chcesz uzyskać szczegółowe informacje na temat produktów lub usług BuildDesk zachęcamy do składania pytań przez formularz kontaktowy.

Audyt energetyczny sposobem na efektywność energetyczną