Twoja przeglądarka ma wyłączoną opcję obsługi skryptów Java.


Usługa - Certyfikaty energetyczne

Budując dom, kupując czy wynajmując mieszkanie powinno nas interesować to, ile będzie kosztowała nas jego eksploatacja, a także to, czy jest energooszczędne albo wręcz energochłonne. Dzięki wprowadzonej dyrektywie EPBD, możemy te informacje wyczytać właśnie ze świadectwa charakterystyki energetycznej.

Certyfikat energetyczny

Certyfikat energetyczny (inaczej świadectwo charakterystyki energetycznej lub paszport energetyczny) to precyzyjna informacja o stanie energetycznym budynku. Określa jego klasę energetyczną , czyli energochłonność wyrażoną ilością energii  w kWh na 1m2 w roku. Obowiązek sporządzania certyfikatów energetycznych dla nowych , sprzedawanych i wynajmowanych budynków wprowadziła z dniem 1 stycznia 2009 roku znowelizowana Ustawa Prawo Budowlane z dnia 2007 wraz z poźniejszymi zmianami. Wzór świadectwa charakterystyki energetycznej jak i sposób sporządzania określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 roku.

Obowiązek dostarczenia certyfikatu w przypadku nowych budynków leży po stronie inwestora, w przypadku sprzedaży lub wynajmu po stronie sprzedającego/wynajmującego. Dla budynków oddawanych do użytkowania dokument taki składa się wraz z wnioskiem o odbiór robót budowlanych i otrzymaniem pozwolenia na użytkowanie do odpowiedniej jednostki nadzoru budowlanego. Przy sprzedaży i wynajmie – dołącza się go do dokumentacji do aktu notarialnego sprzedaży lub przedstawia do wglądu w przypadku najmu. 


Korzyści

  • dokument wymagany prawem przy uzyskiwaniu pozwolenia na budowę (raport projektowanej charakterystyki energetycznej – odmiana świadectwa charakterystyki energetycznej)
  • dokument wymagany prawem w przypadku oddawania budynku do użytkowania po zakończeniu procesu budowy bądż rozbudowy.
  • dokument potrzebny podczas sprzedaży nieruchomości
  • dokument zawierający cenne informacje nt. potencjalnych możliwych działań w celu ograniczenia kosztów użytkowania danego obiektu budowalnego poprzez ograniczenie jego energochłonności.
  • dokument stanowi rozpoznawalną informację promującą dany obiekt budowalny (budynek energooszczędny)


Koszty

Świadectwa charakterystyki energetyczne wyceniane są indywidualnie w zależności od wielkości certyfikowanego obiektu wyrażonego w m2, uwzględniającego poziom komplikacji instalacji c.o., c.w.u., wentylacji i chłodzenia oraz elektrycznej. Przygotowanie świadectwa charakterystyki energetycznej dla obiektów budowlane takich jak  np. budynki użytecznosci publicznej, budynki biurowe itp. są to kwoty od kilku tysięcy złotych do kilkudziesięciu tysięcy złotych.

Kontakt

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji odnośnie możliwości wykonania certyfikatu prosimy o kontakt.
Arkadiusz Dębowy
arakdiusz.debowy@builddesk.pl

Zamów świadectwo energetyczne

Jeśli budujesz dom na według projektu pracowni Archipelag, MTM Styl lub Z 500, już teraz możesz zamówić wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej. Partner BuildDesk skontaktuje się z Tobą niezwłocznie.
Czytaj więcej

Audyt energetyczny sposobem na efektywność energetyczną