Twoja przeglądarka ma wyłączoną opcję obsługi skryptów Java.

Ropa naftowa, gaz ziemny, węgiel

Paliwa kopalne to podstawowe znane źródła energii. Ale czy zastanawialiśmy się nad tym skąd one są? Jak pozyskuje się z nich energie? Jakie są następstwa wydobycia tych surowców? Eksploatacji ich?

Dziś w dobie rozwoju technologicznego wszystkie kraje zgodnie stwierdzają iż należy odchodzić od konwencjonalnych źródeł energii na rzecz odnawialnych źródeł. Powodów jest wiele, najważniejsze z nich to przede wszystkich ochrona środowiska i niezależność energetyczna krajów. Do największych dostarczycieli ropy naftowej należą: Arabia Saudyjska, Rosja, USA, Iran, Chiny, Meksyk, Norwegia, Wenezuela, Wielka Brytania, Irak. Natomiast w wydobyciu gazu ziemnego prym wiodą: Rosja, USA, Kanada, Algieria, Iran, Holandia, Norwegia, Uzbekistan, Meksyk, a węgiel to: Chiny, USA, Australia, RPA, Rosja, Polska, Indonezja, Ukraina i Kazachstan.

Kurczące się zapasy

Zapasy ropy naftowej i gazu ziemnego płynnego zgodnie z kalkulacjami Światowej Rady Energetycznej (WEC) na koniec roku 2005 na świecie wynosi 159.644 miliona ton, co daje 1.215.186 milionów baryłek ropy. Przy średnim poziomie zużycia 3.725,5 miliona to ropy i gazu płynnego daje nam rezerwy na blisko 43 lata. Lepiej sytuacja wygląda przy złożach węgla – 847.488 miliona ton węgla, co przy zużyciu 5.850 milionów rocznie daje na zapasy na minimum 144 lata. Natomiast eksploatacja gazu ziemnego rocznie wynosi 2.796,6 biliona kubików (m3), przy zasobach 176.462 bilionów kubików (m3) pozwoli nam wydobywać gaz ziemny przez 63 lata.

Pozyskiwana ze złóż ropa naftowa by mogła zostać użyta, musi przejść procesu rozdziału. Dopiero wtedy otrzymane z niej produkty można wykorzystać w przemyśle. Przetwórstwo ropy odbywa się przy zastosowaniu metod fizycznych – otrzymywane są wtedy frakcje, lub za pomocą metod chemicznych, czego wynikiem są chemiczne przeróbki ropy.

Frakcje to tzw. postaci ropy. Wyróżniamy następujące postaci ropy:

  • benzyna (ciekła frakcja wrząca do 150°C)
  • nafta (150-260°C)
  • olej napędowy (260-370°C)
  • olej opałowy (powyżej 370°C)
Audyt energetyczny sposobem na efektywność energetyczną