Twoja przeglądarka ma wyłączoną opcję obsługi skryptów Java.

Energia z biomasy

Biomasą nazywamy substancje organiczne powstałe w wyniku fotosyntezy. Występuje w różnej postaci, m.in. odpadki drewniane, trociny, kora, słoma, siano, darń, łęty, strąki fasoli, itp. Racjonalne spalanie biomasy nie powoduje wzrostu ilości dwutlenku węgla i może być ekologicznie bezpiecznym i efektywnym sposobem pozyskiwania energii. Poszczególne grupy surowców biomasy są alternatywą dla węgla kamiennego, ropy naftowej, oleju napędowego czy tez gazów przemysłowych. W roku 2005 na świecie uzyskano 183,4 TWh energii elektrycznej z biomasy, czyli aż 183.400.000.000 KWh.

Elektrownia na biomasę - słome

Budowa i wykorzystanie energii z biomasy jest możliwe już w niewielkich gospodarstwach domowych. W ciepłowni opalanej słomą (w postaci suchej sieczki, granulatu, pyłu, całych balotów, balotów poszarpanych) słomiane baloty są rozdrabniane i wędrują do tzw. cyklonu, w którym usuwa się pyły. Pyły transportowane są bezpośrednio do komory spalania, gdzie również dostarczana jest rozdrobniona słoma. Nad komorą spalania umieszczony jest kocioł z wodą, od którego odprowadzona jest sieć ciepłownicza. Powstałe w wyniku spalania popioły są usuwane na zewnątrz kotła. Spaliny wytworzone podczas spalania, głównie dwutlenek węgla, uwalniane są do atmosfery, gdzie powracają do obiegu węgla w przyrodzie.

Mapa obszarów leśnych i rolnych

Audyt energetyczny sposobem na efektywność energetyczną