Twoja przeglądarka ma wyłączoną opcję obsługi skryptów Java.

Energia słoneczna

Słońce jest średniej wielkości gwiazdą, zwaną żółtym karłem. Za pomocą promieni słonecznych do atmosfery ziemskiej dostaje się tylko 1/5.000.000 całkowitej energii emitowanej przez słońce. Ilość energii, która dociera do powierzchni Ziemi jest zależna jeszcze od wysokości Słońca nad horyzontem. Wpływa ona na ilość absorbowanego i odbijanego promieniowania słonecznego przez atmosferę, im bliżej horyzontu tym mniej promieni przedostaje się przez atmosferę. Energię słoneczna można przetwarzać w trzech różnych sposobach:

  • konwersja fototermiczna, czyli przetworzenie energii na ciepło,
  • konwersja fotowoltaiczna, czyli przetworzenie na energię elektryczną,
  • konwersja fotobiochemiczna, czyli energia wiązań chemicznych.


Baterie słoneczne

Najczęściej spotykanymi konstrukcjami do pozyskiwania ciepła z energii słonecznej są kolektory słoneczne. Każdy właściciel domku jednorodzinnego czy tez większych budowli może samemu zainstalować sobie baterie słoneczne. Dlatego tez niemożliwe jest dokładne sprecyzowanie aktualnie pozyskiwanej energii słonecznej. Światowa Rada Energetyczna podaje moc szczytową zainstalowanych urządzeń pozyskiwania energii słonecznej – 5.430.623 kW. W raporcie na temat odnawialnych źródeł energii przygotowanych przez IEA energia słoneczna to 0,039% całkowitej pozyskiwanej energii.

Zasada działania kolektora słonecznego

Budowa i zasada działania kolektora słonecznego jest bardzo prosta. Kolektor obudowany ramą stalową lub aluminiową posiada płytę szklaną nad absorberem i warstwę izolacji cieplnej pod nim. Promieniowanie wpadające przez płytę ogrzewa absorber. Pod nim znajdują się kanaliki z wodą lub cieczą. Woda ogrzana w absorberze pompowana jest do zbiornika z wymiennikiem ciepła. Po ogrzaniu woda odprowadzana jest do instalacji grzewczej.

Interaktywna mapa oszacowania potencjału produkcji energii słonecznej

Mapa nasłonecznienia

Audyt energetyczny sposobem na efektywność energetyczną