This site uses javascript, some functionality and content is not working if javascript is disabled

Energia geotermalna

Wędrujące ciepło w Ziemi, zmagazynowane w gruntach, skałach, i płynach wypełniających pory i szczeliny skalne to energia geotermalna. Ciepło wewnątrz Ziemi jest wynikiem powstawania Ziemi jak i procesów jakie wewnątrz niej zachodzą – rozkładu pierwiastków promieniotwórczych. Wewnątrz jadra temperatura Mozę wynosić nawet 6000 oC. Dzięki wykorzystaniu energii geotermalne w 2005 roku udało się ans wiecie wyprodukować 58.412 GWh energii elektrycznej, z czego uzyskano 282.016 TJ, a  w Polsce 982 TJ.

Jak wykorzystać energię geotermalną


W przeciwieństwie do energii wiatrowej, wodnej i słonecznej wykorzystanie energii geotermalnej jest dużo bardziej skomplikowanym procesem. Ciepła woda geotermalna jest pobierana za pomocą pompy głębinowej. Kierowana jest potem do płytowych wymienników ciepła znajdujących się na powierzchni części instalacji.  Ciepło wody jest przekazywane do niezależnego obiegu wtórnego, który to zasila systemy grzewcze odbiorców. Schłodzona woda jest powrotem wpompowywana w warstwy wodonośne pod ziemia.

Mapa wód geotermalnych

Audyt energetyczny sposobem na efektywność energetyczną