Twoja przeglądarka ma wyłączoną opcję obsługi skryptów Java.

Absorbcja i odbijanie

Promieniowanie słoneczne dochodząc do Ziemi może zostać przez nią pochłonięte - zaabsorbowane lub odbite. Są to procesy bardzo skomplikowane i uzależnione od wielu czynników i elementów.

Absorpcja - emisja

Cząsteczka pochłaniając promieniowanie słoneczne przejmuje jego energię, jednakże tylko w tym zakresie, w którym długość fal odpowiada poziomowi potrzebnej przez cząsteczkę energii. Wywołuje to proces odwrotny - czyli emisję promieniowania. Odbywa się to na zasadzie oddawania przez cząsteczkę pochłoniętej energii w każdym kierunku o równym natężeniu.

Warstwa atmosfery ziemskiej jest w stanie zatrzymać jedynie promieniowanie ultrafioletowe, i to właśnie dzięki odbijaniu części fal, do Ziemi nie przenika niebezpieczne promieniowanie ultrafioletowe. Energia jest dostarczana do Ziemie za pomocą fal bliskiego promieniowania ultrafioletowego (UV) i widzialnego (VIS).

Zaabsorbowana energia zostaje wyemitowana przez Ziemię w postaci promieniowania podczerwonego, którego zakres pokrywa się z wieloma składnikami atmosfery (głównie gazami cieplarnianymi), co powoduje kolejną absorbcję, i tym samym zatrzymanie ciepła wewnątrz atmosfery Ziemi. Prowadzi to do dodatniego bilansu cieplnego, będącego przyczyną wzrostu efektu cieplarnianego.

Odbicie

Promieniowanie słoneczne docierające do górnych i dolnych warstw atmosfery oraz do powierzchni Ziemi ulega w części odbiciu, zachowując się niczym strumień materii - czyli zgodnie z zasadą, że kąt padania jest równy kątowi odbicia.

Promieniowanie odbijane jest przez ciała nieprzeźroczyste i nie absorbujące. Część jest zatrzymywana przez górną warstwę atmosfery i nie dociera do powierzchni Ziemi. Natomiast w środkowych częściach atmosfery para wodna i pyły powodują, iż do samej powierzchni Ziemi dociera już znacząco mniejsza ilość promieniowania. W zależności od rodzaju powierzchni zmienia się intensywność odbijania promieniowania przez Ziemię.

 
Audyt energetyczny sposobem na efektywność energetyczną