.

Efektywność energetyczna

Termin efektywność energetyczna jest używany przez media praktycznie bez przerwy. Pokazuje to wagę problemu i skalę możliwości jego rozwiązania. Warto sobie uświadomić, że efektywność energetyczna to nie jest materiał lub urządzenie. To znacznie więcej i nie wiąże się jedynie z techniką. To także sposób postępowania i nawyki życia codziennego. Oczywiście, nie da się oszczędzać energii w domu źle wybudowanym, nie zaizolowanym i nie wyposażonym w sprawną instalację grzewczą. Ale można też dużo energii zmarnować niewłaściwie wykorzystując najwyższej klasy urządzenia i to mieszkając w energooszczędnym domu.

Energooszczędność staje się pożądaną cechą budynku i istotnym kryterium dobrego projektu i jakości wykonawstwa. Wszystko dlatego, że właścicielowi i użytkownikowi przynosi wymierne korzyści w postaci niskich kosztów ogrzewania pomieszczeń.

Budynek energooszczędny to taki, który zużywa mało energii. Ilość energii zużywanej niezbędnej do spełniania wszystkich potrzeb związanych z użytkowaniem budynku czyli ogrzewaniem, ciepłą wodą użytkową, chłodzeniem, wentylacją i oświetleniem wyrażają wskaźniki EP oraz EK. Ze wskaźnika wartości nieodnawialnej energii pierwotnej EP w kWh/(m2a) nie można wnioskować o rzeczywistym zużyciu energii przez budynek. Wartość energii końcowej EK w kWh/(m2*rok) pokazuje ilość energii dostarczonej do budynku. Energia końcowa pozwala oszacować opłaty za energię. Im jest to wartość mniejsza tym lepsza jest charakterystyka energetyczna budynku, a więc niższe koszty utrzymania budynku.

Indywidualne doradztwo

Chciałbyś przeanalizować swój projekt? Poprawić go pod względem energetycznym? A może planujesz modernizację? Skorzystaj z indywidualnego doradztwa.

Audyt energetyczny sposobem na efektywność energetyczną